Lediga tjänster

JCDecaux är en öppen och lyhörd arbetsplats med många olika arbetsområden. Detta gör att det finns plats för spännande, drivna och kreativa människor.

Kollektivavtal

JCDecaux Sverige har kollektivavtal med Fastighetsanställdas förbund och Unionen och samverkar sedan många år med dessa parter i frågor som rör personal, utbildning och utveckling.

Mångfald och trivsel

JCDecauxs internationella goda renommé och starka arbetsgivarvarumärke bidrar även till en självklar mångfald i den svenska organisationen. Idag representerar personalstyrkan över sex olika nationaliteter. I de personalundersökningar som företaget årligen genomför ligger index för personalnöjdhet högt (85 % trivs mycket bra på sin arbetsplats).

Lediga tjänster